Giỏ hàng
ECOLOTUS - TÚI GIẤY LÁ SEN ECOLOTUS ĐẠT SẢN PHẢM CNNTTB NĂM 2021

Tin tứcNgày: 04-01-2022 bởi: Ecolotus

ECOLOTUS - TÚI GIẤY LÁ SEN ECOLOTUS ĐẠT SẢN PHẢM CNNTTB NĂM 2021

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cho các sản phẩm, bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp tỉnh năm 2021.

Các tiêu chí được bình chọn sản phẩm CNNTTB của từng cấp được đánh giá cụ thể theo từng nhóm sản phẩm gồm: tiêu chí về đáp ứng thị trường và khả năng phát triển sản xuất; tiêu chí về kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi trường; tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ; tiêu chí khác...

Việc bình chọn và tôn vinh sản phẩm CNNTTB nhằm động viên, khuyến khích các cơ sở đầu tư, mở rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nông thôn phát triển theo chiều sâu.