THẾ GIỚI ỨNG DỤNG CỦA LÁ SEN TRONG CÁC LĨNH VỰC

BÍ MẬT TRONG NHỮNG CHIẾC LÁ SEN

ỨNG DỤNG CỦA HOA LÁ SEN SẤY KHÔ

Sau quá trình xử lý công nghệ, những chiếc lá sen, hoa sen nay đã có những tính năng mới bền hơn, mềm dẽo hơn. Đây là nguồn  “chất liệu” ứng dụng được trong rất nhiều lĩnh vực torng cuộc sống.