Bình – Bìa đựng hồ sơ

Chất liệu: da phối lá buông, da thật màu nâu, được trang trí bằng lá sen thật

Danh mục: