Yên – ví cầm tay full lá sen

Chất liệu: Lá buông, lá sen, da thật. Ví đan lá buông được bao lại đầy đủ bằng lá sen một cách tỉ mỉ với các tông màu mộc nhất

Danh mục: