WORKSHOP FASHION GOES GREEN 

Đây là even mà Ecolotus và các đối tác của mình mong muốn đưa đến những trãi nghiệm mới mẻ cho những vị khách mời.

Trong buổi workshop các vị khách mời, các KOL đã chi sẽ những quan điểm của mình trong việc dùng sản phẩm thời gian cao cấp và bảo vệ môi trường. Song song đó, Ecolotus đã giới thiệu đến các khách mời chất liệu lá sen và những sản phẩm túi làm từ chất liệu cói, tre và khách được trãi nghiệm tự tay trang trí một chiếc tuối theo phong cách của mình.

Đây cũng chứng minh việc thời trang cao cấp vẫn có thể “xanh và thân thiện môi trường” như một góp phần chung tay bảo vệ sự trống và màu xanh của trái đất