Giỏ hàng
ECOLOTUS - TÚI GIẤY LÁ SEN ECOLOTUS ĐẠT OCOP 4 SAO NĂM 2021

Tin tứcNgày: 04-01-2022 bởi: Ecolotus

ECOLOTUS - TÚI GIẤY LÁ SEN ECOLOTUS ĐẠT OCOP 4 SAO NĂM 2021

 

Ngày 31/12/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định phê duyệt kết quả đánh giá và xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Tỉnh Đồng Tháp năm 2021.

Theo đó, công nhận sản phẩm đạt hạng từ 3 sao đến 4 sao đối với 104 sản phẩm của 48 chủ thể là doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thuộc Chương trình OCOP của tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, túi giấy lá sen ECOLOTUS của Công ty TNHH Ecolotus Việt Nam là một trong 4 sản phẩm đạt 4 sao trong đợt công nhận này. 

Các sản phẩm đạt các hạng sao được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận, được sử dụng nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao đạt được in, dán trên bao bì sản phẩm theo đúng quy định hiện hành. Kết quả chứng nhận xếp hạng sao sản phẩm có giá trị trong 3 năm, kể từ ngày Quyết định được ký ban hành.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Thường trực Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP) có trách nhiệm thực hiện công bố, công khai sản phẩm và trao Giấy chứng nhận cho các sản phẩm được công nhận, xếp hạng. Đồng thời, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh thực hiện việc sử dụng, in, dán nhãn hiệu OCOP và thứ hạng sao lên bao bì sản phẩm được công nhận đúng quy định.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh có sản phẩm được công nhận, xếp hạng cần hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của sản phẩm OCOP.